Adventkyrkan

Slussfors Adventkyrka

Menu

Gudstjänst

Gudstjänst

Varje lördag är du välkommen till gudstjänst kl 11.30-12.30. Förutom de traditionella inslagen finns alltid en berättelse för barnen och alltid ett tillfälle att visa vår tacksamhet till Gud genom att ge en gåva. Kollekten går ibland till församlingens omkostnader, vid andra tillfällen till andra specificerade ändamål nationellt och internationellt.

När det är familjegudstjänst är det oftast friare och mer varierade former som gäller. Vid nattvardsgudstjänst ingår också fottvagning. Vid sång-och vittnesbördsmöte delar den som vill med sig av erfarenheter i tal och sång.