Adventkyrkan

Slussfors Adventkyrka

Menu

Kyrkbyggnaden

Kyrkbyggnaden

Adventkyrkan byggdes av ett timmerhus som flyttades från Umnäs till Slussfors 1940.

Ungefär 20 år senare gjordes en första utbyggnad, en barack från Aujaur byggdes till, sedan påbörjades en andra utbyggnad och ombyggnad 1970.

1977 invigdes kyrkan så som den ser ut idag. Våren 2006 blev kyrksalen föremål för en uppfräschning.