Adventkyrkan

Slussfors Adventkyrka

Menu

Om oss

Om oss

I södra Lappland utmed Europa-väg 12 mitt emellan Storuman och Tärnaby ligger den lilla byn Slussfors omgiven av storslagen natur med fjäll, skogar och vattendrag.

1940 bildades församlingen här med 20 medlemmar – idag är vi mer än tre gånger så många. När alla är hemma och friska kommer ca 11 barnfamiljer med ett 20-tal barn till kyrkan och dessutom ytterligare ett 20-tal vuxna i varierande åldrar. Då sjuder det av liv överallt.

Vi har bibelstudium varje lördag kl 10 i sju olika grupper. Barnen och tonåringarna är indelade efter behov och ålder. Därefter, kl 11.30, samlas alla till gemensam gudstjänst för att lovprisa Gud och lyssna till hans ord.

Varannan lördag bjuder någon familj alla andra på soppa efter gudstjänsten. Då blir det gemenskap inte bara kring ordet utan också kring borden. När hungern är stillad övar sångare och musiker tillsammans och är vädret fint blir det ibland en tur upp på något berg eller till någon sjöstrand.
Under veckan möts juniorer, tonåringar och vuxna i olika smågrupper för samtal, bibelstudium och bön. Varje höst startar scoutverksamheten med ny entusiasm för att framåt våren klinga av då snö, sol och skotrar hägrar.

Varje år arrangerar församlingens ungdomar ett påskläger för andra ungdomar med skoterutflykter, slalom, lek och naturligtvis samling kring Guds ord.

På sommaren inbjuds alla som vill till en andlig högtid – den så kallade Lapplandskonferensen med efterföljande fjällvandring. Då ljuder sången inte bara från vår kyrka på berget utan också från bergstopparna.

Varje höst tar vi också del i Adventistsamfundets årliga insamling, som kallas Hjälpaktion. Vi går då från dörr till dörr och ber om pengar, men vi går också till företag och affärer. I vissa fall enbart för be om pengar, i andra fall för att be om saker till en auktion. De saker vi får och själva bidrar med i form av bröd, kakor, prylar m.m. utropas sedan på vår auktion, som oftast går av stapeln i mitten av november. Pengarna som vi får in går till Adventistsamfundets biståndsorganisation, ADRA-Sverige, som därifrån förmedlar dem vidare till behövande i Afrika och Asien.